Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

29 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : คนใหม่ของพระเจ้า
  • แปลไทย : คุณพนิดา อัชชเสวิน
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 4 : 17-32