Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021

18 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : อิทธิพลของปัญญา
  • แปลไทย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : สุภาษิต 31 : 10 – 31