Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021

12 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : จงยำเกรงและรักษาพระบัญญัติพระเจ้า
  • แปลไทย : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : ปัญญาจารย์ 12 : 9-14