Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

06 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : อันตรายของความชั่วร้าย
  • แปลจีน : คุณพนิดา อัชชเสวิน
  • ข้อพระธรรม : ผู้วินิจฉัย 8 : 29 – 9 : 57