Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

02 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : วิวรณ์ 21 : 1 – 8