Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

25 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ยุคพันปีสวรรค์บนดิน
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : วิวรณ์ 20 : 1 – 10