Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

17 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว 11 : 29