Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020

27 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : จงตั้งมั่น
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 5 : 10-14