Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

06 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ครอบครัวของพระเจ้า
  • แปลไทย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 3 : 1 – 22