Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

08 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : จากคนนอก…สู่ครอบครัวพระคริสต์
  • แปลจีน : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 2 : 11 – 22