Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

01 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 1 : 13 – 25