Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

11 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.รวี ปุณณุปูรต
  • หัวข้อ : ผู้รับใช้
  • แปลไทย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 43 : 1 – 13