Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

27 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : การช่วยกู้ของพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : โยเอล 3 : 1 – 21