Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

20 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : จงเปรมปรีดิ์เถิด
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โยเอล 2 : 21 – 32