Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

13 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : วันแห่งพระยาเวห์
  • แปลจีน : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : โยเอล 2 : 1 – 14