Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

26 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.นิธิวิชญ์ ลิ้มดำรงค์ชิต
  • หัวข้อ : ความร้อนใจของคนของพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 17 : 16 – 34