Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

21 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : “ความจริง และ ความรัก” ที่เราต้องการในยุคนี้
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 โครินธ์ 13 : 1 – 13