Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

07 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : จบทเรียนอันล้ำค่า
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : โฮเชยา บทที่ 1 : 1 – 3 : 5