Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

10 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : การทรงเรียก
  • แปลไทย : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 13 : 1 – 52