Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

04 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : บทเรียนล้ำค่าจากการข่มเหง
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 11 : 19 – 30