Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

12 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : ชีวิตซีโมนเปโตร
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว บทที่ 10 : 1 – 4