Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

05 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : กักกันตน (Quarantine)
  • แปลจีน : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : เลวีนิติ 13 : 29 – 45