Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

29 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง
  • หัวข้อ : ร่มพระคุณ
  • แปลจีน : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : โรม 5 : 1 – 8