Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

22 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : พระเจ้าทรงใหญ่กว่าปัญหา
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 6 : 1 – 7