Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

08 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : Covid 19
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เฉลยธรรมบัญญัติ 7 : 12 – 15