Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

01 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การข่มเหง
  • แปลจีน : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต บทที่ 4