Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

23 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : จากความสิ้นหวัง สู่ความมีหวัง เพราะความเชื่อ
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต บทที่ 3