Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

09 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : คริสตจักรและการเทศนา
  • แปลจีน : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 2 : 22 – 47