Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

19 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.สมลักษณ์ ชานวิทิตกุล
  • หัวข้อ : มืออาชีพ
  • แปลไทย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 119 : 1 – 8