Home นมัสการภาคเช้า วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

01 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันพุธที่ 1 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.เอษรา โมทนาพระคุณ
  • หัวข้อ : โมทนาพระคุณพระเจ้า
  • แปลไทย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 100 : 1 – 5