Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

29 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.รัญจวน พนาโชติสกุล
  • หัวข้อ : ขอบพระคุณพระเจ้า
  • แปลไทย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 123 – 124