Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

03 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การกลับใจใหม่
  • แปล : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 9