Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

13 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : ทำการใหญ่ให้สำเร็จ
  • แปล : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 6 : 1 – 19