Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

15 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.สมพร ศิริกลการ
  • หัวข้อ : ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
  • แปล : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 – 32