Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

01 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : “ความสำเร็จของผู้รับใช้” (ความจำเป็นของชีวิต)
  • แปล : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 1