Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

14 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : ชีวิตใหม่ในครอบครัวพระคริสต์
  • แปล : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 18 – 4 : 4