Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

07 ก.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ชีวิตในพระคริสต์
  • แปล : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 3 : 1 – 17