Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

05 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : สาวกสร้างสาวก
  • แปลโดย(จีน) : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 2 : 14 – 26