Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

21 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : “รู้จักลูกา” เส้นทางสู่ชัยชนะ
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ลูกา บทที่ 24 : 13 – 35