Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

07 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019

  • เทศนาโดย :ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : “รู้จักมัทธิว” พระเยซูเป็นศีรษะองคริสตจักร
  • แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว บทที่ 16 : 13 – 26