Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

24 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
  • หัวข้อ : พงศ์พันธุ์ สำคัญไฉน
  • แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 4 : 9 – 22