Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

17 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : การไถ่คืน
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 4 : 1 – 8