Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

03 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การเตรียมสู่ความสุข
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา 
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 3 : 1-13