Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

24 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : ความรักมั่นคงของพระเจ้า
  • แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 2 : 18 – 23