Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

17 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : อ.กนกวรรณ มูลหล้า
  • หัวข้อ : พระคุณ
  • แปลโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา 
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 2 : 1 – 17