Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

10 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : ความเชื่อของนางรูธ
  • แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ 
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 1 : 15 – 18