Home นมัสการวันตรุษจีน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการวันตรุษจีน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

05 ก.พ.

นมัสการวันตรุษจีน วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.เอ็งเก๋งฮั้ว
  • หัวข้อ : ทิศทางของชีวิต ชีวิตที่มีพระพรความสุข
  • แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ 
  • ข้อพระธรรม : สดุดี 1 : 2, 2 : 12, 19 : 14, 27 : 13, 91 : 1, 103 : 2