Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

03 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การจัดเตรียมของพระเจ้า
  • แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ 
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 1 : 1-14