Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

20 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : หยั่งราก ก่อร่าง สร้างขึ้น
  • แปลจีนโดย : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี 2 : 7