Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

13 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.อึ้งเก้งอั๊วะ
  • หัวข้อ : เด็กๆ ที่มีค่า
  • แปลจีนโดย : มน.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : ปัญญาจารย์ 11 : 9 – 12 : 2